Uprzejmie informujemy, że w okresie WAKACJI (SIERPNIA I WRZEŚNIA) Eurokontakt prowadzi również INTENSYWNE KURSY KONWERSACYJNE DLA DOROSŁYCH będące formą warsztatów językowych opartych na ćwiczeniu praktycznych sytuacji życia codziennego z nastawieniem na naturalną komunikację z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod nauczania m.in.: lekcji sytuacyjnych, zajęć z native speakerem, użyciem multimediów, lunch-u z lektorem w języku obcym i innych ciekawych form nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Intensywność zajęć wakacyjnych pozwala słuchaczowi SZYBKO I EFEKTYWNIE OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY CEL KOMUNIKACJI, skracając czas nauki dzięki wytężonej koncentracji podczas tygodniowego pełnego zagłębienia w język obcy.

TYGODNIOWA PRZYGODA Z JĘZYKIEM
MOŻE BYĆ TWOIM MILOWYM KROKIEM
W PRAKTYCZNEJ KOMUNIKACJI W JĘZYKU OBCYM