EUROKONTAKT  oferuje programy standardowe oparte w głównej mierze na bezpośrednim kontakcie Lektor – Słuchacz realizowane w formie bezpośrednich lekcji w AKADEMII – tj. lekcji realizowanych na terenie „Akademii” w bezpośrednim kontakcie lektora z grupą słuchaczy lub indywidualnym słuchaczem.
Dodatkowymi uzupełniającymi formami realizacji stosowanej w szkole metody nauczania EURO-EDU-AKCJA (szczególnie w przypadku braku możliwości realizacji lekcji na terenie Akademii) są lekcje bezpośrednie u KLIENTA - tj. lekcje realizowane na terenie placówki firmy (klienta biznesowego) w bezpośrednim kontakcie z grupą słuchaczy (dotyczy tylko klientów biznesowych / instytucjonalnych – nie dotyczy słuchaczy indywidualnych)