Kursy Konwersacyjne to programy oparte na standardach Akademii i stosowanej metodzie nauczania EURO-EDU-AKCJA w których fundamentem są zajęcia pobudzające do przełamywania barier w komunikacji w językach obcych.