Są to kursy szczególnie dedykowane osobom, których celem jest przyspieszenie efektu zdobycia umiejętności językowych na danym poziomie w krótkim czasie. Kursy odbywają się wówczas dwa do czterech razy w tygodniu po 100 min. w formie zajęć indywidualnych lub grupowych.