Szkoła oferuje lekcje w formie nagrania – tj. lekcje w formie nagrań tematycznych , realizowanych przez Akademię, które są udostępnione słuchaczowi w formie multimedialnej. Lekcje oparte o standardy nauczania i metodę EURO-EDU-AKCJA opracowane przez zespół EUROKONTAKTU są doskonałym tematycznym rozszerzeniem realizowanych programów danego poziomu edukacyjnego dla kursanta.