Do podstawowych wartości Akademii Języków Obcych EUROKONTAKT należą:

  • ZAANGAŻOWANIE – jesteśmy zaangażowani w wykonywaną pracę, realizujemy ją z pełnym zaangażowaniem i determinacją
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ – jesteśmy wzajemnie odpowiedzialni we wszystkich obszarach naszego działania, zarówno w stosunku do słuchaczy, lektorów, partnerów ale też środowiska lokalnego i otoczenia społecznego
  • ROZWÓJ – Dostrzegamy w ludziach potencjał i wspieramy w jego pełnym wykorzystaniu
  • PARTNERSTWO – długotrwałe wzajemne relacje oparte na wzajemnym szacunku są fundamentem i podstawą naszych działań
  • WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE – poszanowanie wartości i tradycji chrześcijańskich przejawia się w codziennym działaniu zgodnie z nimi