Wizją Akademii i jej celem jest placówka edukacyjna, która dzięki własnym metodom dba o szybkie sukcesy swoich słuchaczy w dziedzinie doskonalenia umiejętności językowych, przy uwzględnieniu globalnych trendów, a przede wszystkim indywidualnych potrzeb jak i talentów ludzkich.

EURO-EDU-AKCJA to autorska - oparta na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu - metoda pracy w relacji Lektor – Słuchacz, stosowana w Akademii Języków Obcych EUROKONTAKT do nauczania języków obcych.

Powstała ona na podłożu wieloletniego doświadczenia pracy w niepublicznej placówce edukacyjnej - jako metoda efektywna jak i dynamiczna w kontekście jej rozwiązań nauczania komunikacji w językach obcych.

Obecny wygląd metody jest wynikiem analizy i lektury literatury fachowej i publikacji naukowych, jak również wynika z doświadczenia i praktyki zawodowej (np. mediacje „porozumienie bez przemocy”, doświadczenie coachingowe, kursy i szkolenia z obszaru komunikacji, itp.)

Metoda EURO-EDU-AKCJA oparta jest w głównej mierze na bezpośrednim kontakcie Lektor – Słuchacz realizowanym w formie bezpośrednich lekcji w AKADEMII – tj. lekcji realizowanych na terenie „Akademii” w bezpośrednim kontakcie lektora z grupą słuchaczy lub indywidulanym słuchaczem.

Dodatkowymi uzupełniającymi formami realizacji metody EURO-EDU-AKCJA (szczególnie w przypadku braku możliwości realizacji lekcji na terenie Akademii) są:

  • lekcje bezpośrednie u KLIENTA - tj. lekcje realizowane na terenie placówki firmy (klienta biznesowego) w bezpośrednim kontakcie z grupą słuchaczy (dotyczy tylko klientów biznesowych / instytucjonalnych – nie dotyczy      słuchaczy indywidualnych)
  • lekcje E-LEARNINGOWE na żywo – tj. lekcje realizowane na żywo w sieci internetowej z użyciem odpowiedniego oprogramowania (komunikatora)
  • lekcje E-LEARNINGOWE w formie nagrania – tj. lekcje w formie nagrań realizowanych przez „Akademię” – tj. lekcje nagrane przez „Akademię” które są udostępnione słuchaczowi w formie multimedialnej

Różne elementy metody EURO-EDU-AKCJA są stosowane i sprawdzone w codziennej praktyce w Akademii.

Model nauczania oparty jest na 3 FILARACH:

Edukacja Edyfikacja Aktywizacja

Te trzy FILARY na których oparte jest funkcjonowanie Akademii mają na celu potęgowanie jej efektów i wyników.

W całościowym podejściu wykorzystana jest naturalna chęć i ciekawość do nauki jaką mają małe dzieci, wraz z połączeniem wiedzy i doświadczeń jakie niesie andragogika (nauka jak uczą się dorośli). Dzieje się tak dlatego, że poznawanie świata jest w przypadku dzieci traktowane jako zabawa co w połączeniu z doświadczaniem, akcją, i odpowiednio dobranymi technikami z obszaru nauk andragogiki potęguje efekty nauki.

Również dorośli, stają przed nowymi wyzwaniami i traktują je jako możliwość osobistego rozwoju, poznania siebie, i czerpania radości z życia ze wszystkimi tego konsekwencjami. Szczególnie w obecnym czasie jest to istotne ze względu na wysokie nastawienie na własny rozwój i budowanie samoświadomości o sobie jako o człowieku nieustannie rozwijającym się niezależnie od wieku i stanu.

Fundamentem, na którym oparty jest model nauczania EURO-EDU-AKCJA są wypracowane WARTOŚCI Akademi Jeżyków Obcych EUROKONTAKT:

  • ZAANGAŻOWANIE
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • ROZWÓJ
  • PARTNERSTWO
  • WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE