Wybierz język

Choose your language

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Regulamin Konkursu z Języka Hiszpańskiego i Angielskiego - SPANGLISH

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Akademia Języków Obcych EUROKONTAKT w Rawiczu.

2. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych mających siedzibę na terenie powiatu rawickiego i leszczyńskiego, którzy posługują się językiem hiszpańskim na poziomie A1 lub wyższym oraz językiem angielskim A2 lub wyższym.

3. Cele konkursu:

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego myślenia;

- wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;

- poszerzanie słownictwa z różnych dziedzin w języku angielskim i języku hiszpańskim;

- popularyzacja języka hiszpańskiego na terenie powiatu rawickiego

- wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia.

Zgłaszanie uczestników do konkursu

1. Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje szkoła, najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2019 roku, poprzez dostarczenie ,,Zgłoszenia” (załącznik nr 2) do siedziby Akademii Języków Obcych EUROKONTAKT, która znajduje się przy ulicy 17 stycznia 9/11 w Rawiczu (wejście od pasażu). Zgłoszenie można wysłać:

a) pocztą na adres:

SPANGLISH EUROKONTAKT

Akademia Języków Obcych EUROKONTAKT w Rawiczu

ul. 17 Stycznia
63-900 Rawicz

b) mailem na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(w temacie maila: SPANGLISH EUROKONTAKT)

c) lub osobiście w siedzibie Akademii.

Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.

Przebieg i forma konkursu

 1. Konkurs przeprowadza Organizator.
 1. Termin przeprowadzenia konkursu to 15 kwietnia 2019 r. o       godz. 11:00 w siedzibie Akademii.
 1. Zakres materiału do Konkursu stanowi załącznik (1) do Regulaminu.
 1. Test będzie składał się z 6 zadań. Zadanie 1 – słuchanie, uzupełnianie luk. Zadanie 2 – tłumaczenie krótkich zwrotów z języka hiszpańskiego na angielski oraz z angielskiego na hiszpański na podstawie krótkiego wywiadu w formie filmu. Zadanie 3 – czytanie, prawda/fałsz na podstawie krótkiego tekstu w Spanglish. Zadanie 4 – tłumaczenie false friends z języka hiszpańskiego na angielski oraz z angielskiego na hiszpański. Zadanie 5 – krótka forma pisemna (pocztówka, e-mail). Zadanie 6 – wiedza ogólna na podstawie źródeł wymienionych w załączniku (1) do Regulaminu, ćwiczenie wielokrotnego wyboru.
 1. Test jest rozwiązywany indywidualnie przez każdego z uczestników Konkursu.

W trakcie rozwiązywania testu niedopuszczalnym jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych, urządzeń technicznych czy też pomocy osób trzecich. W razie naruszenia tej zasady – uczestnik konkursu otrzymuje 0 pkt za całość testu.

 1. Organizator przewiduje główne nagrody dla trzech pierwszych miejsc oraz nagród dla nauczycieli prowadzących oraz szkoły zwycięzcy, jednakże w uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyznania którejś z nagród, przyznania nagród ex aequo lub wyróżnień. Konkurs jest dofinansowany ze środków Akademii oraz Sponsorów wymienionych na plakacie konkursowym.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń lub ze względu na niezależne od Organizatora przyczyny.
 1. Jury oceniające test wybrane zostanie przez Organizatora.
 1. Decyzje Jury dotyczące nagród są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wyniki konkursu

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia tj. 15 kwietnia 2019 r.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody zwycięzcy konkursu.
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkursie uczestnik wyraża pisemnie na załączniku do regulaminu, który zawiera również klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. 2. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnik nie może brać udziału w finale konkursu.

Załącznik 1:

Kilka cennych wskazówek pomocnych w przygotowaniach do konkursu:

 1. Warto zapoznać się ze współczesnymi słynnymi artystami (muzyka, kino) ze świata hiszpańskojęzycznego. Przykładem mogą być: Shakira, Penélope Cruz, Ricky Martín, Eva Longoria, Jennifer López, Enrique Iglesias, Eva Mendes, Salma Hayek i inni. Na portalu YouTube znaleźć można ich piosenki, wywiady i programy z ich udziałem.
 2. Polecam obejrzeć też film/y, których fabuła opiera się na różnicach kulturowych i językowych np. Trudne Słówka (ang. Spanglish) reż. James L. Brooks, 2004, Columbia Pictures.
 3. Istotne jest, aby zdać sobie sprawę, że istnieją pary słów lub wyrażeń brzmiących w dwóch językach tak samo lub podobnie, ale mających inne znaczenia (tzw. fałszywi przyjaciele; false friends, falsos amigos) w j. polskim, angielskim i hiszpańskim, np.:
 4. Zamorska A., 2017, Falsos amigos, czyli polsko-hiszpańska homonimia językowa, Progress. Journal of Young Researchers, Gdańsk, 2017.
 5. Wymagana jest ogólna teoretyczna wiedza dotycząca:

- państw hiszpańskojęzycznych na świecie,

- różnic między pojęciami takimi jak: język naturalny, język urzędowy, język potoczny, język ojczysty, dialekt, slang, hybryda językowa, lingua franca, etc.,

- sytuacji geopolitycznej Ameryki,

- dwujęzyczności w krajach Ameryki Północnej i Centralnej,

- najczęstszych zjawisk socjolingwistycznych obecnych w przypadku mieszania się języków

Podstawowe informacje znaleźć można w wykładach naukowych, leksykonach oraz opracowaniach np.: krótki wykład U. Sokolnickiej To spanglizar or not to spanglizar lub artykuł Oaneca C., 2015, Spanglish: A New Language in the USA? Remapping the United States’ Linguistic Borders, Ovidius University Press, Knstanca, 2015.

Jaki kurs językowy?
Nasze kursy językowe przygotowują do:
- FCE
- CAE
- ZD
- ZMP
- MATURA
 
Metoda, którą stosujemy to:
EURO-EDU-AKCJA
Dzięki temu wszystkie kursy
językowe świetnie
przygotowują do certyfikatów
międzynarodowych i uczą
rzeczywistej komunikacji.
 
 
 

Godziny otwarcia

Biura Akademii

 

w sierpniu biuro czynne:

od poniedziałku do czwartku: 13:00-19:00
w piątek: 13:00-17:00

 

ZAPRASZAMY! 

 
 

Kontakt

Akademia Języków Obcych
EUROKONTAKT lic.
63-900 Rawicz, Woj. Wielkopolskie
ul. 17 Stycznia 9/11
(deptak – pasaż, I piętro)

e-mail: biuro@eurokontaktrawicz.edu.pl

tel./fax: +48 65 546 39 08

tel. kom.: +48 607 066 766

Akademia Języków Obcych Eurokonatkt 2015.