Wybierz język

Choose your language

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg

 Każda oferta jest przygotowywana indywidualne, po wcześniejszym zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta. Złożenie propozycji współpracy poprzedzone jest prezentacją oferty klientowi oraz rozmową na temat obecnej sytuacji i celów, które klient chce osiągnąć dzięki coachingowi.

Sesje coachingowe

To spotkania coacha z klientem, w trakcie którego coach pobudza dokonanie się zmiany w kliencie za pomocą odpowiedniej sekwencji pytań otwartych, zachęcających klienta do takiej zmiany przekonań, postaw i wartości, która będzie mu pomocna w osiągnięciu zamierzonego celu. Wg standardów International Coach Federation (ICF) liczba sesji powinna zamykać się w przedziale od 8 do 10, a ich częstotliwość nie powinna być rzadsza niż raz na dwa tygodnie. W czasie pomiędzy sesjami klient pracuje nad sobą i efekty tej pracy przedstawia na kolejnym spotkaniu. Jeżeli coach uzna, że osiągnięcie zamierzonego rezultatu wymaga wykorzystania jakiegoś zewnętrznego zasobu np. uczestnictwa w szkoleniu, to informuje o tym klienta, a proces kontynuowany jest po wykonaniu takiego zadania.

Coaching przede wszystkim jest transformacją, przebudzeniem, przemianą i to jest jego prawdziwa istota. Może obejmować bardzo wiele dziedzin naszego życia.

Life coaching

Obszar coachingu, w którym uczestnik procesu pracuje na celach związanych z życiem osobistym, prywatnym, towarzyskim, czyli ogólnie mówiąc: pozazawodowym. Najczęściej life coaching dotyczy poważnych zmian w życiu klienta, ale również pomaga zdefiniować cele i stworzyć strategię ich realizacji. Life coaching pomaga w wielu aspektach życia – od znalezienia priorytetów na kolejne lata, przez poprawę relacji z innymi, radzenie sobie ze stresem aż po wsparcie w zrzuceniu zbędnych kilogramów.

Business coaching

Coach pracuje z klientem koncentrując się na celach zawodowych. Mogą one być związane ze zmianami w firmie (awans, reorganizacja, przyjęcie do pracy) lub dotyczyć obowiązków pracownika (np. zwiększenie sprzedaży czy rozwój umiejętności zarządzania zespołem).
W business 
coachingu kontrakt zawsze zawierany jest pomiędzy trzema stronami – sponsorem (organizacja, firma, przełożony), klientem i coachem. W tym obszarze coachingu praca z klientem odbywa się na celach wytyczonych przez sponsora, np. w sytuacji, w której przełożony chce przygotować podwładnego do pełnienia nowych obowiązków lub chce zwiększyć poziom osiąganych przez niego wyników.

Po zakończonym procesie coach opracowuje raport na temat klienta i przekazuje go zleceniodawcy. W przypadku business coachingu sponsor jest na bieżąco informowany o postępach pracownika, jednak z zastrzeżeniem, że niektóre informacje przekazane przez klienta są objęte tajemnicą i znane tylko coachowi.

Obydwa powyższe obszary (life oraz business coaching) w wielu wypadkach przenikają się – zwiększenie zaangażowania w pracę często wymaga reorganizacji życia prywatnego i na odwrót.

„Nie to co osiągniesz,
ale to co przezwyciężysz,
definiuje Twoją karierę.”

- Carlton Fisk

Jaki kurs językowy?
Nasze kursy językowe przygotowują do:
- FCE
- CAE
- ZD
- ZMP
- MATURA
 
Metoda, którą stosujemy to:
EURO-EDU-AKCJA
Dzięki temu wszystkie kursy
językowe świetnie
przygotowują do certyfikatów
międzynarodowych i uczą
rzeczywistej komunikacji.
 
 
 

Godziny otwarcia

Biura Akademii

 

w sierpniu biuro czynne:

od poniedziałku do czwartku: 13:00-19:00
w piątek: 13:00-17:00

 

ZAPRASZAMY! 

 
 

Kontakt

Akademia Języków Obcych
EUROKONTAKT lic.
63-900 Rawicz, Woj. Wielkopolskie
ul. 17 Stycznia 9/11
(deptak – pasaż, I piętro)

e-mail: biuro@eurokontaktrawicz.edu.pl

tel./fax: +48 65 546 39 08

tel. kom.: +48 607 066 766

Akademia Języków Obcych Eurokonatkt 2015.